Post Date: 05/08/2020

Video hướng dẫn trồng bí ngô khổng lồ

Qua video Hướng dẫn trồng bí ngô khổng lồ, các bạn được chia sẽ các bước canh tác loại bí ngô đặc biệt này này. Bắt đầu từ khâu gieo hạt, thụ phấn cho đến cách quản lý mùa màng chống dịch bệnh. Ngoài ra, chọn loại hình canh tác ngoài tự nhiên, hay nhà màng sẽ được người hướng dẫn gởi đến bạn.

Truy cập vào đường link dưới để xem trực tiếp trên Youtube và khám phá thêm những video thú vị khác.
https://youtu.be/hb8aLjnFI7w

Để biết thông tin chi tiết & trao đổi thêm xin liên hệ theo địa chỉ email: hotro.giaidap@langbiangfarm.com.vn

Quả bí ngô khổng lồ nặng 126,6kg được ghi hình tại hiện trường