LIÊN HỆ

LANGBIANG FARM

 • Địa chỉ: 87 Xô Viết Nghệ Tĩnh (địa chỉ cũ 42), phường 7 TP Đà Lạt, Lâm Đồng – Việt Nam
 • Điện thoại: (+84-2633) 821234
 • Fax: (+84-2633) 570555
 • Email: info@langbiangfarm.com.vn
 • GPĐKKD: 5800456295

LIÊN HỆ

  Liên hệ doanh nghiệp
  Liên hệ doanh nghiệp
  Đặt hàng