Tag - langbiang farm tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng vị trí kỹ sư quản lý trang trại

Thông báo tuyển dụng tháng 08/2020

Thông báo tuyển dụng kỹ sư quản lý trang trại Tuyển dụng kỹ sư quản lý trang trại Số lượng: 7 người Mô tả công việc: Quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm.Quản lý nhân sựQuản lý hàng hóa, kho bãi.Thực hiện đúng quy trình kĩ thuật, đưa ra các giải pháp kĩ thuật, cải tiến quy trình sản xuất Thực hiện kế hoạch về XDCB, bảo trì MMTB trong khu vực mình phụ trách.Tổng hợp và cập [...]

Read more...