Post Date: 27/11/2020

Langbiangfarm cùng Chuyến Đi Màu Xanh số 14 năm 2020 VTV6

Nhân viên quán cà phê Greenbox cùng người dẫn chương trình chia sẽ về hoa và cách cắm.