Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Sự Chấp Thuận

 • Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của Quý Khách hàng, sử dụng ứng dụng và website Langbiang Farm, Quý Khách hàng đồng ý thông tin cá nhân của Quý Khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu Quý Khách hàng không đồng ý với Chính Sách này, Quý Khách hàng có thể dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây.
 • Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hàng thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có thể nắm được những cập nhật mới nhất. Từ đó, đảm bảo Quý Khách hàng biết và thực hiện đầy đủ quyền quản lý thông tin cá nhân của Quý Khách hàng.

2. Mục Đích Thu Thập

 • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:
  Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của Quý Khách hàng;
  Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của Quý Khách hàng với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của Quý Khách hàng;
  Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của Quý Khách hàng;
  Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của Quý Khách hàng trên ứng dụng và website Langbiang Farm, (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới và, (iii) để phục vụ Quý Khách hàng với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp hơn với sự quan tâm của Quý Khách hàng đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
  An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
  Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạm Vi Thu Thập

 • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách hàng khi:
  • Quý Khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. Đó là các thông tin cá nhân Quý Khách hàng cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên ứng dụng và website Langbiang Farm bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.
  • Quý Khách hàng tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi Quý Khách hàng tương tác trên ứng dụng và website Langbiang Farm
  • Từ những nguồn hợp pháp khác. Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

4. Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của Quý Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Quý Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Quý Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Langbiang Farm.

5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

 • Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Quý Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:
  • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
  • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến ứng dụng và website Langbiang Farm; và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
  • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục địch được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
  • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
  • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

6. An Toàn Dữ Liệu

 • Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của Quý Khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:
  • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

 • Quý Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
 • Quý Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

8. Thông Tin Liên Hệ

 • Nếu Quý Khách hàng có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản ly thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:
  • Gọi điện thoại đến hotline: 0946469575
  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@langbiangfarm.com.vn

9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin

Công ty TNHH Langbiang Farm
Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 5800456295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 27 tháng 05 năm 2005
Trụ sở chính: 87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

10. Hiệu lực

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LANGBIANG FARM

Kính thông tin!