TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Langbiang Farm cam kết minh bạch, rõ ràng trong việc đưa các sản phẩm xanh, sạch, đầy đủ thông tin xuất xứ đến người tiêu dùng.

Kết quả thử nghiệm _ Xà lách Thủy tinh Công nghệ cao

Langbiang Farm luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất. Để chứng minh cam kết này, chúng tôi tự hào giới thiệu phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Xà lách Thủy tinh thủy canh của mình. Kết quả thử nghiệm nổi bật Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Xà lách Thủy tinh thủy canh của Langbiang Farm cho thấy sản phẩm không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua [...]


Kết quả thử nghiệm _ Xà lách Mỹ Công nghệ cao

Langbiang Farm luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất. Để chứng minh cam kết này, chúng tôi tự hào giới thiệu phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Xà lách Mỹ Thủy Canh của mình. Kết quả thử nghiệm nổi bật Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Xà lách Mỹ Thủy Canh của Langbiang Farm cho thấy sản phẩm không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua các tiêu [...]


Kết quả thử nghiệm _ Xà lách Lô Lô Xanh Công nghệ cao

Langbiang Farm luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất. Để chứng minh cam kết này, chúng tôi tự hào giới thiệu phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Xà lách Lô Lô Xanh thủy canh của mình. Kết quả thử nghiệm nổi bật Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Xà lách Lô Lô Xanh thủy canh của Langbiang Farm cho thấy sản phẩm không chỉ đáp ứng mà còn [...]


Kết quả thử nghiệm _ Xà lách búp Công nghệ cao

Langbiang Farm luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất. Để chứng minh cam kết này, chúng tôi tự hào giới thiệu phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Xà lách búp Thủy canh của mình. Kết quả thử nghiệm nổi bật _ Xà lách búp Thủy canh Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Xà lách búp Thủy canh của Langbiang Farm cho thấy sản phẩm không chỉ đáp ứng [...]


Kết quả thử nghiệm _ Cần tây Baby Công nghệ cao

Langbiang Farm luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất. Để chứng minh cam kết này, chúng tôi tự hào giới thiệu phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Cần tây Baby thủy canh của mình. Kết quả thử nghiệm nổi bật _ Cần tây Baby thủy canh Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Cần tây Baby thủy canh của Langbiang Farm cho thấy sản phẩm không chỉ đáp ứng [...]


Kết quả thử nghiệm _ Cà chua trái cây Berrymato

Langbiang Farm luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất. Để chứng minh cam kết này, chúng tôi tự hào giới thiệu Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Berrymato của mình. Kết quả thử nghiệm nổi bật _ Berrymato Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Berrymato của Langbiang Farm cho thấy sản phẩm không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm [...]


Kết quả thử nghiệm _ Bó xôi Baby

Langbiang Farm luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất. Để chứng minh cam kết này, chúng tôi tự hào giới thiệu Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Bó xôi Baby của mình. Kết quả thử nghiệm nổi bật _ Bó xôi Baby Phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm Bó xôi Baby của Langbiang Farm cho thấy sản phẩm không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua các tiêu [...]


Chứng nhận An toàn Thực phẩm

Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm là một chứng nhận quan trọng, khẳng định sự tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm của một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đây là một trong những tiêu chí bắt buộc để các cơ sở có thể hoạt động hợp pháp và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Giấy chứng nhận của Langbiang Farm Langbiang Farm đã được cấp giấy [...]


Chứng nhận VIETGAP

VIETGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng và an toàn trong sản xuất nông nghiệp. Được xây dựng để phù hợp với các điều kiện và yêu cầu cụ thể của nông nghiệp Việt Nam, tiêu chuẩn này giúp các nông trại cải tiến quy trình sản xuất, bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.   Tiêu chuẩn VIETGAP cho dâu tây, cà chua và [...]


Chứng nhận GLOBAL G.A.P.

Global GAP (Good Agricultural Practices) là một trong những tiêu chuẩn quốc tế quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn và bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Được thiết lập với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn Global GAP giúp các nông trại tối ưu hóa quy trình sản xuất và xây dựng lòng tin với người tiêu dùng. Tiêu chuẩn Global GAP cho rau xà lách và cần [...]