Blocks - Block TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Langbiang Farm cam kết minh bạch, rõ ràng trong việc đưa các sản phẩm xanh, sạch, đầy đủ thông tin xuất xứ đến người tiêu dùng.

Kết quả thử nghiệm _ Xà lách Thủy tinh Công nghệ cao

Langbiang Farm luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất. Để chứng minh cam kết này, chúng tôi tự [...]

Kết quả thử nghiệm _ Xà lách Mỹ Công nghệ cao

Langbiang Farm luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất. Để chứng minh cam kết này, chúng tôi tự [...]

Kết quả thử nghiệm _ Xà lách Lô Lô Xanh Công nghệ cao

Langbiang Farm luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất. Để chứng minh cam kết này, chúng tôi tự [...]

Kết quả thử nghiệm _ Xà lách búp Công nghệ cao

Langbiang Farm luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất. Để chứng minh cam kết này, chúng tôi tự [...]

Kết quả thử nghiệm _ Cần tây Baby Công nghệ cao

Langbiang Farm luôn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất. Để chứng minh cam kết này, chúng tôi tự [...]