Blocks - Block Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Thông báo tuyển dụng vị trí kỹ sư quản lý trang trại
Thông báo tuyển dụng tháng 08/2020

Thông báo tuyển dụng kỹ sư quản lý trang trại Tuyển dụng kỹ sư quản lý trang trại Số lượng: 7 người Mô tả công việc: Quản lý sản xuất, kiểm [...]