Thăm vườn rau xanh của Green Box Coffee

Video

#NgaXoaiChua #GreenBox #DaLat
Vườn rau xanh Green Box làm mê mẩn du khách.

Địa chỉ: Green Box Coffee
42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, TP. Đà Lạt

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

#NgaXoaiChua #GreenBox #DaLat

Vườn rau xanh Green Box làm mê mẩn du khách.

Địa chỉ: Green Box Coffee

42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, TP. Đà Lạt

Views

  • 335 Total Views
  • 335 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+