Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Langbiang Farm

Video / video

Langbiang Farm - Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Cách Trung Tâm Thành Phố Đà Lạt Khoảng 4 km Về Phía Bắc
Trụ Sở Chính:
ĐC: 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P7 - Đà Lạt - Lâm Đồng
ĐT: 0633 821 234
Fax: 0366 570 555
Email: info@langbiangfarm.com.vn
Website: http://langbiangfarm.com.vn

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

Langbiang Farm - Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Cách Trung Tâm Thành Phố Đà Lạt Khoảng 4 km Về Phía Bắc

Trụ Sở Chính:

ĐC: 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P7 - Đà Lạt - Lâm Đồng

ĐT: 0633 821 234

Fax: 0366 570 555

Email: info@langbiangfarm.com.vn

Website: http://langbiangfarm.com.vn

Views

  • 211 Total Views
  • 211 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+