GREEN BOX CAFE - Nơi các quý ông ngồi uống cà phê chờ vợ mua rau trái sạch ngay trang trại bên trong quán

Video

"Green Box" tên một quán cà phê ở Dalat, nằm trong hệ thống Langbian Farm- một mô hình đang phát triển. Nơi các quý ông ngồi uống cà phê chờ vợ mua rau trái sạch ngay trang trại bên trong quán.
Saigon, 05-5-2017. Hằng Trần.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

"Green Box" tên một quán cà phê ở Dalat, nằm trong hệ thống Langbian Farm- một mô hình đang phát triển. Nơi các quý ông ngồi uống cà phê chờ vợ mua rau trái sạch ngay trang trại bên trong quán.

Saigon, 05-5-2017. Hằng Trần.

Views

  • 13 Total Views
  • 13 Website Views

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+