Bán
Bồ Công Anh
150.000,00 ₫ 150000.0 VND
Bán
Cải Kale
90.000,00 ₫ 90000.0 VND
Bán
Dâu Tây giống NZ
250.000,00 ₫ 250000.0 VND
Bán
Cà Chua Beef
50.000,00 ₫ 50000.0 VND
Bán
Rau thuỷ canh
15.000,00 ₫ 15000.0 VND