Bán
Hoa đồng tiền mini (cắt cành)
60.000,00 ₫ 60000.0 VND
Bán
Hoa cúc nhí (cắt cành)
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Hoa mõm sói (cắt cành)
30.000,00 ₫ 30000.0 VND
Bán
Hoa Thủy Tiên (cắt cành)
50.000,00 ₫ 50000.0 VND
Bán
Hoa bibi (cắt cành)
130.000,00 ₫ 130000.0 VND
Bán
Hoa thược dược (cắt cành)
50.000,00 ₫ 50000.0 VND
Bán
Hoa cẩm chướng (cắt cành)
60.000,00 ₫ 60000.0 VND
Bán
Hoa Tana (cắt cành)
120.000,00 ₫ 120000.0 VND