Bán
Hoa bibi (cắt cành)
130.000,00 ₫ 130000.0 VND
Bán
Hoa đồng tiền mini (cắt cành)
60.000,00 ₫ 60000.0 VND
Bán
Vật tư thủy canh
312.000,00 ₫ 312000.0 VND
Bán
Giá Thể rời
90.000,00 ₫ 90000.0 VND
Bán
Túi Giá Thể
40.000,00 ₫ 40000.0 VND
Bán
Bồ Công Anh
150.000,00 ₫ 150000.0 VND
Bán
Cải Kale
90.000,00 ₫ 90000.0 VND
Bán
Dâu Tây giống NZ
250.000,00 ₫ 250000.0 VND
Bán
Cà Chua Beef
50.000,00 ₫ 50000.0 VND
Bán
Rau thuỷ canh
15.000,00 ₫ 15000.0 VND
Bán
Rêu (chậu, thảm)
50.000,00 ₫ 50000.0 VND
Bán
Lá Nguyệt Quế
0,00 ₫ 0.0 VND
Bán
Lá đuôi Chồn
3.000,00 ₫ 3000.0 VND
Bán
Lá đô la bạc
85.000,00 ₫ 85000.0 VND
Bán
Hoa Vũ Nữ (chậu)
120.000,00 ₫ 120000.0 VND
Bán
Hoa lan Hồ Điệp (chậu)
100.000,00 ₫ 100000.0 VND
Bán
Hoa cúc nhí (cắt cành)
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Hoa mõm sói (cắt cành)
30.000,00 ₫ 30000.0 VND
Bán
Hoa Thủy Tiên (cắt cành)
50.000,00 ₫ 50000.0 VND
Bán
Hoa cẩm chướng (cắt cành)
60.000,00 ₫ 60000.0 VND