LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI LANG BIANG

Số ĐT: (+84-2633) 821234

Fax: (+84-2633) 570555

Email: info@langbiangfarm.com.vn

Website: langbiangfarm.com.vn

Facebook: www.facebook.com/langbiangfarm

Địa chỉ trụ sở chính: 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt - Việt Nam

Send
LANGBIANGFARM
42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7
    Đà Lạt
    Việt Nam
0359504003
maikhanhtran2511@gmail.com
Google Maps