LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI LANG BIANG

Số ĐT: (+84-2633) 821234

Fax: (+84-2633) 570555

Email: info@langbiangfarm.com.vn

Website: langbiangfarm.com.vn

Facebook: www.facebook.com/langbiangfarm

Địa chỉ trụ sở chính: 87 Xô Viết Nghệ Tĩnh (địa chỉ cũ 42), phường 7, tp Đà Lạt, Lâm Đồng - Việt Nam

Send
LANGBIANGFARM
87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7
    Đà Lạt, Lâm Đồng
    Việt Nam
02633.821234 -  0946.469.575
info@langbiangfarm.com.vn khanhtm.sales@langbiangfarm.com.vn