Túi Giá Thể

Gọi chúng tôi


Túi Giá Thể

Thành Phần:

  • Viên Dừa : 80%
  • Mùn Dừa :20%
  • PH 6.0 - 6.5
  • EC 1.0 - 1.5 mS

Tiện Ích:

  • Cây khỏe, phát triển đều.
  • Giảm chi phí chăm sóc.
  • Dễ sử dụng và bảo quản.

Cùng danh mục

Giá Thể Dùng Cho Rau Sạch

Giá Thể Dùng Cho Rau Sạch Thành...

Gọi chúng tôi

Viên Nén Xơ Dừa

Viên Nén Xơ Dừa Viên nén...

Gọi chúng tôi

Giá Thể Dùng Cho Cây Con

Giá Thể Dùng Cho Cây Con Thành...

Gọi chúng tôi