Giá Thể Dùng Cho Rau Sạch

Gọi chúng tôi


Giá Thể Dùng Cho Rau Sạch

Thành Phần:

  • Viên Dừa : 80%
  • Mùn Dừa :20%
  • PH 6.0 - 6.5
  • EC 1.0 - 1.5 mS

Tiện Ích:

  • Cây khỏe, phát triển đều.
  • Giảm chi phí chăm sóc.
  • Dễ sử dụng và bảo quản.

Cùng danh mục

Viên Nén Xơ Dừa

Viên Nén Xơ Dừa Viên nén...

Gọi chúng tôi

Giá Thể Dùng Cho Cây Con

Giá Thể Dùng Cho Cây Con Thành...

Gọi chúng tôi

Túi Giá Thể

Túi Giá Thể Thành Phần: Viên...

Gọi chúng tôi