Sắp xếp theo
Hiển thị

Hoa Lily Tarrango

Hoa ly Tarrango, thuộc nhóm...

Gọi chúng tôi

Hoa Lily Viviana

Hoa ly Viviana , thuộc nhóm...

Gọi chúng tôi

Hoa ly Sorbonne

Hoa ly Sorbonne , thuộc nhóm...

Gọi chúng tôi

Hoa Lily Marlon

Hoa ly Marlon , thuộc nhóm...

Gọi chúng tôi

Hoa Lily Manissa

Hoa ly Manissa , thuộc nhóm...

Gọi chúng tôi

Hoa Lily Yelloween

-Lily có 2 loại là Oriental...

Gọi chúng tôi

Hoa Lily Concador ( Ù Vàng )

Hoa ly Concador hay hoa ly vàng...

Gọi chúng tôi

Hoa Lily Robina (Ù Đỏ)

Ly Robina hay vòn gọi là Ly...

Gọi chúng tôi