Sắp xếp theo
Hiển thị
Trang 3 of 5

Hoa Lily Tarrango

Hoa ly Tarrango, thuộc nhóm...

Gọi chúng tôi

Hoa Lily Viviana

Hoa ly Viviana , thuộc nhóm...

Gọi chúng tôi

Hoa ly Sorbonne

Hoa ly Sorbonne , thuộc nhóm...

Gọi chúng tôi

Hoa Lily Marlon

Hoa ly Marlon , thuộc nhóm...

Gọi chúng tôi

Hoa Lily Manissa

Hoa ly Manissa , thuộc nhóm...

Gọi chúng tôi

Hoa Lily Yelloween

-Lily có 2 loại là Oriental...

Gọi chúng tôi

Hoa Lily Concador ( Ù Vàng )

Hoa ly Concador hay hoa ly vàng...

Gọi chúng tôi

Hoa Lily Robina (Ù Đỏ)

Ly Robina hay vòn gọi là Ly...

Gọi chúng tôi

Cẩm Tú Cầu Màu 01

Có thể trồng bằng nhánh:...

Gọi chúng tôi

Trang 3 of 5