map_vn

Tại Việt Nam, LangbiangFarm phân phối sản phẩm đến với người tiêu dùng qua hệ thống các đại lý khu vực và các điểm bán lẻ trên toàn quốc.

Công ty TNHH trang trại LANG BIANG địa chỉ cửa hàng 1

|Số 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt – Việt Nam

|Điện thoại: (84-63) 821234

|Fax : (84-63) 570555


Công ty TNHH trang trại LANG BIANG địa chỉ cửa hàng 2

|Số 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt – Việt Nam

|Điện thoại: (84-63) 821234

|Fax : (84-63) 570555


Công ty TNHH trang trại LANG BIANG địa chỉ cửa hàng 3

|Số 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt – Việt Nam

|Điện thoại: (84-63) 821234

|Fax : (84-63) 570555


Công ty TNHH trang trại LANG BIANG địa chỉ cửa hàng 4

|Số 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt – Việt Nam

|Điện thoại: (84-63) 821234

|Fax : (84-63) 570555